+31 (0) 345 525 894

Ontwikkelen maatwerk business games

klant-big

Wij ontwikkelen graag een game op maat voor uw organisatie: een game die precies past bij uw specifieke doeleinden. Voor iedere maatwerk business game identificeren wij de belangrijkste leerdoelstellingen in termen van kennis, competenties en gewenst gedrag van de deelnemers.

 

Op basis hiervan ontwikkelen wij spelscenario’s die de gewenste leerervaring op een effectieve en leuke manier realiseren. Dit gebeurt door een ervaren spelontwerper in samenspraak met inhoudelijke deskundigen uit uw organisatie. Zo creëren we een unieke ervaring voor uw deelnemers die ze nog lang bij zal blijven.

 

Online game of een live business game?

CustomerGames is gespecialiseerd in het ontwikkelen van live (offline) business games. Vaak hebben mensen meer ervaring met online games dan met live business games. Toch hebben live business games een aantal voordelen:

  • Live business games brengen mensen bij elkaar en in interactie met elkaar. Dit bevordert de samenwerking en het groepsgevoel. Een live business game is dan ook tegelijkertijd een teambuilding activiteit.
  • Live business games zijn veel fijner voor mensen die geen affiniteit hebben met computers, of juist al de hele dag achter een computer zitten.
  • Live business games brengen mensen (letterlijk) in beweging.
  • Live business games zijn niet ‘ingeblikt’, maar door de inbreng van echte mensen juist heel dynamisch.
  • Door het aanspreken van alle zintuigen dringen live business games veel verder door en worden beter onthouden dan andere instrumenten.

Maatwerk business game in 4 fasen

Wij hanteren bij voorkeur de volgende fasering bij het ontwikkelen van maatwerk business games. De planning is slechts ter indicatie en de ontwikkeling van jullie maatwerkgame kan afhankelijk van prioriteitstelling en beschikbare capaciteit ook sneller of langzamer worden uitgevoerd.

Fase 1 Intake

In deze fase stellen we in een gezamenlijke meeting vast wat jullie doelstellingen zijn voor de nieuwe maatwerkgame. Daarna maken we een inschatting van de haalbaarheid en geven we een prijsindicatie af. Dit geeft je als opdrachtgever een beeld of de ontwikkeling past binnen het daarvoor beschikbare budget.

Week 1 Vaststellen doelstellingen, randvoorwaarden en tijdpad
Week 2 Bepalen haalbaarheid
Week 4 - 5 Aangeven prijsindicatie
Week 5 - 7 Go / no go

Fase 2 Ontwikkelen

In de ontwikkelfase gaan we aan de slag om een game te ontwikkelen die past binnen de doelstellingen. Houd er rekening mee dat maatwerkontwikkeling een creatief proces is en dat er soms een paar iteraties nodig zijn om tot een effectieve game te komen.

Week 2 – 3 Deskresearch en interviewen materiedeskundigen
Week 3 – 4 Ontwikkelen spelconcept
Week 4 - 5 Ontwikkelen spelscenario’s en concept spelvormen
Week 5 - 7 Ontwerpen en vormgeven van de materialen
Week 7 - 8 Produceren proefversie
Week 9 - 10 Testen proefversie
Week 10 - 11 Evalueren en bijstellen proefversie
Week 11 – 12 Vormgeven en produceren conceptversie
Week 12 Opleveren conceptversie

Op dit moment is de conceptversie gereed om in de praktijk getoetst te worden.

Fase 3 Toetsen

In deze fase toetsen we de nieuwe maatwerk business game in de praktijk met een groep deelnemers. Na het spelen evalueren wij de ervaringen met de deelnemers. Op basis daarvan bepalen we welke aanpassingen er nog aangebracht zullen worden ten behoeve van de definitieve versie.

Week 13 Spelen maatwerk game met pilot-groep van gebruikers
Week 13 – 14 Evalueren en bijstellen conceptversie
Week 14 - 15 Vormgeven en produceren definitieve versie
Week 15 - 16 Ontwerpen en vormgeven van de materialen
Week 17 - 18 Produceren materialen definitieve versie

Fase 4 Opleveren en overdracht

Na het opleveren van de definitieve versie is de nieuwe maatwerk game gereed om uitgerold te worden. Nu is het tijd om te zorgen dat de benodigde spelleidersmaterialen gereed komen en dat de spelleiders worden getraind.

Week 19 Opleveren definitieve versie
Week 19 – 20 Ontwikkelen spelleidershandleiding
Week 19 - 20 Voorbereiden spelleiderstraining
Week 21 Verzorgen spelleiderstraining
Week 22 Begeleiden spelleiders bij hun eerste game
Week 22 Overdragen van de nieuwe maatwerk business game aan de opdrachtgever
Week 22 Evalueren en afsluiten van het project

Kosten van een maatwerk business game

Trainingen, workshops en business games zijn geen goedkope instrumenten. Het ontwikkelen van een maatwerk oplossing kan daarom een goede investering zijn: hoe beter de oplossing aansluit bij de behoeften van de medewerker, hoe effectiever de trainingstijd wordt benut.

Business games zijn veel effectiever dan gewone trainingen, dus het loont voor een wat grotere organisatie al snel de moeite om een business game op maat te laten ontwikkelen. Als je meer wilt weten over de effectiviteit van business games in vergelijking tot gewone trainingen, lees dan kun je hier onze whitepaper “10 effecten van het inzetten van business games” downloaden (het scherm opent in een nieuw venster).

Niettemin is het ontwikkelen van maatwerk business games arbeidsintensief en daarmee niet goedkoop. Als je een idee wilt hebben van de kosten van maatwerk: wij hebben business games op maat ontwikkeld voor 7.500 euro, maar ook voor 75.000 euro. Leg ons je vraagstuk voor en we geven graag een nauwkeurigere prijsindicatie af.

Interesse in een maatwerk businessgame? Vrijblijvend de mogelijkheden afstemmen? Neem dan contact met ons op via 030-2209793, stuur een e-mail naar info@customergames.nl of vul onderstaand formulier in.

Ja, vertel mij meer over de mogelijkheden van een business game op maat

Voornaam *

Achternaam *

Organisatie *

E-mail *

Telefoonnummer *

Toelichting

Maatwerk business game

Voor een organisatie die actief is in de reisbranche ontwikkelden wij CustoMind: een maatwerk business game om klantgerichtheid binnen reisbureaus te stimuleren.

Deze game is diverse malen met succes gespeeld, zoals je kunt lezen uit de ervaringen van deelnemers in de beschrijving (zie hieronder). Onze opdrachtgever heeft de bedoeling om deze maatwerkgame op te laten nemen in het opleidingsprogramma voor reisbureaumedewerkers.